TENMAK dolgun maaş ile en az lise mezunu personel alacak! Nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu (Ankara ve İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda başvuru yapılabilecek il, pozisyon adedi, unvan ve fakülte/programları belirtilen toplam 76 (yetmiş altı) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

UNVAN DAĞILIMI NEDİR?

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lisans) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili fakültelerin lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmak. 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ön Lisans) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmak.

Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Biyolog pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili lisans bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

Tekniker pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

Teknisyen pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Üniversitelerin ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

3. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratılarak Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

6. Erkek adaylar için 170 cm’den, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsiden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)

7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)yaşını doldurmamış olmak,

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Fiilen en az 60 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü)

5. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Fiilen en az 60 gün Temizlik veya Bulaşık hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü)

5. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular 22/04/2024 tarihinde başlayıp 29/04/2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup ve il için başvurabileceklerdir. Birden fazla grup ve il için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x